nik Careteam - Professionel hypnose siden 2008
Ring Nu

Tlf.: 2370 4747

Man-Tor Kl. 08.00-16.00
Fredag   Kl. 08.00-15.00

Hypnose som hjælp til sen-hjerneskade

 

I et nyere dansk studie kan forskerne måle, at samtlige patienter i forsøget har fået en bedre hukommelse efter at have gennemgået et hypnoseforløb.

 

I starten troede forskerne at der var fejl i de data de havde indsamlet, men nej, der var ikke sket en fejl.

Hypnose ser ud til at hjælpe hjerneskadede til at huske bedre, lyder konklusionen i studiet.

– Vi kan se, at patienterne i forsøget er i stand til at huske meget mere, efter de havde gennemgået hypnoseforløbet
Det burde de ikke være i stand til, når de har en skadet hjerne, siger forskler Jonas Lindeløv, fra Aalborg Universitet.

I forsøget deltog i alt 68 personer, der havde fået en hjerneskade – enten ved en blodprop i hjernen eller ved slag mod hovedet. Fælles for dem alle var, at deres hukommelse havde taget skade.

49 af personerne fik hypnose, mens resten fungerede som kontrolgruppe, der ikke fik behandlinger med hypnose, men blev udsat for de samme hukommelsestests.

Personerne i hypnosegruppen fik først fire hypnoser over fire uger, og efter en pause yderligere fire ugentlige hypnoser. Efter hvert hypnoseforløb testede forskerne deres korttidshukommelse og koncentrationsevne.

Hos samtlige 49 personer, der fik hypnose, kunne forskerne med testen efterfølgende måle en bedring i deres hukommelse. Forbedringen var så stor, at forsøgsdeltagerne efter hypnoserne kunne huske lige så godt som normalbefolkningen, fortæller Jonas Lindeløv.

Klinik Careteam arbejder med mennesker med hjerneskade.
Behandlingen individuel tilpasset hver klient, simpelthen fordi det forbedrer resultatet yderligere. 

Bilag:
Konklussionen af forsøget offentliggjort i det britiske tidsskrift Brain

Hvad er det hypnosen kan for sen-hjerneskader

Ved et traume i hjernen, ved hjerneblødninger eller ved blodpropper i hjernen, sker der en nedlukning af det ramte område.
Dette mener man sker automatisk for at beskytte hjernevævet, for dermed at begrænse skaden mest muligt.
Denne nedlukning varer i en periode på ca. 6 måneder efter traumet, hvorefter den gradvist vender tilbage til optimal funktion igen.
I denne periode skaber personen imidlertid en ny identitet. En identitet som hjerneskadet person, og med de begrænsninger som det nu medfører for den ramte person. Når hjernen igen begynder at fungere, og begrænsningerne ikke mere er tilstede, er det den nye identitet, der gør at klienten stadig oplever og agerer ud fra disse begrænsninger.

Hypnotisør Jens Jørgen Graversens beskriver i sin bog “Negativ Spontanhypnose”, hvordan man går ind i en “negativ spontan hyponotisk tilstand”. Forklaret således, at efter skaden gen-hypnotiserer man sig igen og igen, ved at opleve de begrænsninger som traumet ganske rigtigt giver. Men når så hjernen vågner igen, er der skabt en række overbevisninger, som gør at begrænsningerne fortsætter, på trods af at hjernen igen fungerer.

Overbevisning som et styresystem

Overbevisning er et ord som hypnoterapeuter ofte bruger, og jeg bruger det som en meget enkel forklaring på hvordan vores vaner og tankemønstre styres. I hypnosen laver jeg, som jeg kalder det,  en “opgradering” af styresystemet hvor de fejl der ønskes rettet bliver opgraderet. Effekten af at ændre disse fejl er ganske ofte øjeblikkelige, varige og genopbyggende for den tidligere funktionalitet.

Et hypnose forløb mod hjerneskade er et længere forløb.
Første behandling er altid hjemme hos klienten, hvor den de samboende normalt deltager.
Herefter aftales første del af forløbet, som normalt er 3-4 sessioner. Klienten lærer selvhypnose som man skal bruge hver dag.
Der er løbende opfølgning via telefonen/Messenger. Når forløbet er slut går der ca. 1 måned hvorefter anden del af forløbet starter.

Anden del af forløbet sammensættes ud fra de erfaringer der har været med første del af forløbet.

Hypnose ser ud til at hjælpe hjerneskadede til at huske bedre, lyder konklusionen i studiet
i hypnosen arbejder vi ikke kun på at behandle dine symptomer, men er på at forebygge tilbagefald senere i livet.

I klinikken har jeg siden 2008, brugt specialtilpasset hypnose, der sammensættes så den passer perfekt til lige netop dine udfordringer, og de følelser og ting der trigger dig i forhold til dit problem.

Jeg bruger selvhypnose

På Klinik Careteam benytter jeg selvhypnose som den del af forløbet.
Jeg anvender de nyeste hypnoseteknikker og lydfiler udviklet af førende hypnotisører i England og USA.
Fra den første behandling skal du derfor også afsætte tid til selvhypnose ca. 10-15 min hver dag. Selvhypnosen gør brug af teknikker, som din underbevidsthed dagligt bearbejder.

Er hypnose farligt?
Det korte svar er "nej" på ingen måde. Hypnosetilstanden føles rar og afslappende. Du er aldrig i en sovende tilstand, når du hypnotiseres, men derimod i en naturligt forekommende bevidsthedstilstand, der ligger mellem at være vågen og at sove. Din kritiske sans er derfor hele tiden i gang og sorterer i det du hører. Hypnose vil aldrig kunne få dig til at gøre ting, som er i strid med dine egne grænser og din tro.

Jeg hypnotiserer ikke:
Skizofrene, dybt depressive, epilepsi lidende. personer der er under påvirkning af alkohol eller euforiserende stoffer.
Børn skal gerne være omkring 6 år, før de er parate til at lytte.

Jeg vil gerne understrege, at hypnose og behandlinger ikke garanterer bedring af din tilstand, og at resultaterne kan variere fra person til person.

Deprssion
Klinik Careteam, hypnose og hypnoterapi siden  2018

Hypnotisør & hypnoterapeut siden 2008:
Mogens Christensen, Løgstør

Hypnose Nordjylland

Har du et spørgsmål til det du lige har læst, skal du være velkommen til at kontakte mig på telefonen eller via denne kontaktformular.

Ringer du til mig, mens jeg har jeg klienter, møder du min telefonsvarer. Indtaler du besked på denne kontakter jeg dig så snart jeg er klar (samme dag). Jeg træffes på hverdage mellem kl. 08.00-16.00.

Vigtig Info:
Jeg opbevarer INGEN informationer om dig. Efter afsendelse af svaret til dig, slettes din besked og dermed alle oplysninger jeg har om dig.  Læs min persondatapolitik